Publicatie gereed: Mensen met een verstandelijke beperking

Medio juli a.s. verschijnt de zesde, geheel herziene en uitgebreide druk van

Mensen met een verstandelijke beperking

Inzicht in begeleidings- en ondersteuningsvragen voor (toekomstige) professionals

Redactie: Pieter Hermsen, Petri Embregts en Joke van der Meer

In deze nieuwe editie brengen we kennis en kunde vanuit diverse disciplines in de zorg, ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking samen.

Dit boek is bedoeld voor alle initiële opleidingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, hbo en mbo en is ook geschikt als naslagwerk.

Het boek spreekt één taal voor iedereen die werkt met én voor mensen met een verstandelijke beperking.

We hebben professionele en wetenschappelijke kennis maar ook ervaringskennis op een aantrekkelijke manier in dit boek weten samen te brengen.

Kortom, een boek dat aansluit op de huidige ontwikkelingen en veranderingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

In deze nieuwe druk leveren auteurs van naam een bijdrage, onder wie Petri Embregts, Noud Frielink, Annette van der Putten, Jac de Bruijn.
Voor een volledige lijst van auteurs die aan dit boek meewerken zie www.mensenmeteenverstandelijkebeperking.nl.
De inhoudsopgave vindt u ook op de website, die nog gedeeltelijk onder constructie is.

Zie ook: YouCare ‘Werkplek

Mensen met een verstandelijke beperking
Pieter Hermsen, Petri Embregts en Joke van der Meer
6de, herziene en uitgebreide druk 2020
Circa 480 pagina’s, integraal gebonden
16,8 x 24,2 cm
ISBN 9789492333391
Verkoopprijs € 42,50
Verschijnt circa 15 juli 2020
  www.vantrichtuitgeverij.nl