3 december: Internationale dag voor de rechten van mensen met een beperking!

Rapport: Jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland

Op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking presenteert het College jaarlijks een rapportage. De rapportage geeft inzicht in de stand van zaken rond de naleving van het VN-verdrag handicap. Dit jaar staat het thema ‘beleidsparticipatie’ centraal: het betrekken van mensen met een beperking bij het maken van beleid en wetgeving.

Up to date rapportage en een eenvoudige leesversie: https://mensenrechten.nl/nl/publicatie/5fc877581e0fec037359c660 

De wereld gehandicapten dag is een jaarlijks initiatief https://wereldgehandicaptendag.nl/

Naar home College voor de Rechten van de Mens