25 JUNI SWOT – DAY

25 JUNI SWOT-DAY

Zoals u weet zijn we op dit ogenblik de deelnemers aan onze zorgtafels aan het bevragen over voor de toekomst relevante ontwikkelingen. Daarnaast hebben we deze vraag breed uitgezet in ons netwerk. Alle bevindingen willen we op 25 juni in een online bijeenkomst van 14.30 uur tot 16.00 uur samenbrengen met als doel een SWOT-analyse voor de zorg op te stellen. Ook uw inbreng wordt die dag op prijs gesteld!


De SWOT-analyse is een goede en inzichtelijke methode om snel vat te krijgen op toekomstige ontwikkelingen. We gaan de sterke en zwakke punten uit het heden afzetten tegen de kansen en de bedreigingen in de toekomst, uit deze confrontatie komen de strategische doelen voort. We willen bij voorkeur voor alle sectoren een SWOT-analyse maken van de korte, de middellange en de lange termijn. Het programma volgt nog. De bijeenkomst staat open voor iedereen, u kunt zich opgeven bij het secretariaat via secretariaat@koplopersindezorg.nl.

Wilt u een eigen SWOT-analyse maken dan kan het team Koplopers in de Zorg samen met onze partner BPM Consult u daar bij begeleiden. Als onafhankelijke deskundige kunnen wij uw discussies intern modereren en zorgen voor een helder resultaat waarmee u zelf in uw organisatie verder aan de slag kan gaan. We hebben dankzij ons netwerk en onze zorgtafels een actueel overzicht van ontwikkelingen en innovaties. Het team zelf heeft een brede bestuurlijke en adviesachtergrond. De begeleiding kan variëren van een inspiratielezing, sparring partnersessie tot meerdere bijeenkomsten die leiden tot een SWOT-analyse. Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan contact op met Jaap Jan Brouwer: jjbrouwer@koplopersindezorg.nl