Digital Healthday 2022

Zorg verplaatst zich van zorgorganisatie naar zorgvrager!

Hoe ziet dit er uit en wat voor implicaties heeft dit?

Op 9 juni vindt een congres plaats over precies deze verandering in de zorg, waaraan ik een bijdrage mag leveren:

De Digital Healthday 2022 van “Economie & Ruimte”.

Aanmelden is kostenloos – het gaat om delen van kennis en know how!

Concrete info en aanmelding: https://www.economie-ruimte.com/projecten/de-digital-healthday-2022-koplopers-in-de-zorg/